Vi hjälper våra bank- och finanskunder med effektiva inkassotjänster som tar hänsyn till gäldenären. Målet är att behålla en bra relation så att dina kunder gärna gör affärer igen efter det att skulden är betald. Vi investerar i skuldportföljer och tar in dem i ett system som samlar in äldre betalningar på ett juste sätt och med stor framgång.

Varför inte läsa mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.