09 23134850

Har du fått ett brev från oss?

Om du har frågor eller klagomål kan du använda det här formuläret eller ringa 09 2313 4850. Om du vill betala av din skuld kan du göra det via Plan & Pay.

Fordringsköp

Anlita oss

Fordringsköp

Era fordringar innebär en stor outnyttjad potential för ett ökat kassaflöde. Detta kan ni dra nytta av! Vi köper företagets förfallna fordringar – och ni får pengarna direkt.

Vill ni frigöra kapital och resurser? Genom ett fordringsköp, där vi köper era förfallna fordringsportföljer, ökar ni ert kassaflöde och slipper ha kapital uppbundet i fakturor. Ni behöver inte heller bekymra er över obetalda fakturor och slösa tid och pengar på detta. Det jobbet tar vi över!

Fordringsköp minskar er risk

Vi kan ta hand om samtliga eller delar av era fordringar. Allt utifrån hur företagets behov ser ut för tillfället. Genom att ni säljer era fordringar till oss tar vi över risken och arbetet med att få betalt för era fakturor. Er värdefulla tid och energi kan ni istället lägga på att göra nya affärer.

Sälj era fordringar – inte er kundrelation

Välj affärspartner med omsorg. För er trygghet finns Alektum Groups grundläggande, unika perspektiv: vår ambition är att ni som kund ska få era pengar tillbaka men samtidigt behålla kundrelationen. Våra rutiner och noggranna processer vid köp av fordringar har tydligt fokus: ni ska ha en god relation till berörda kunder även i fortsättningen.

Hur vi kan hjälpa dig

Tack vare vårt unika utbud av tjänster och produkter kan vi stödja dig genom hela den finansiella processen – från sälj till betalning – med bland annat kundrekrytering, kreditupplysning, fakturatjänster, inkasso och fordringsköp. Våra erfarna jurister finns dessutom där som ett kompletterande stöd under hela processen för att skapa trygghet och bidra till framgång.

Till toppen av sidan