Så här gör du

Vi rekommenderar att alltid först vara i kontakt med vår kundtjänst för att reda ut ärendet.

Det är viktigt att du beskriver det som skett klart och tydligt. Försök att vara så konkret som möjligt och uppge alltid följande uppgifter för att försnabba behandlingen av ditt ärende.

  • Dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress)
  • Ditt ärendenummer (aktnummer) och/eller födelsedatum (om det gäller inkassoärende)
  • Vad har hänt och när?
  • På vilket vis har Alektum gått tillväga?

Vad händer sedan?

Vi behandlar all respons så snabbt och sakligt som möjligt. Vi är i kontakt med dig så snart som utredningen är klar.

Personuppgiftshantering

Genom att skicka in ett klagomål till oss samtycker du till att Alektum Group hanterar de personuppgifter om dig som du lämnar i formuläret och i ärendet i övrigt. Uppgifterna som hanteras är de som tillförs ärendet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörda fordringsägare och till myndigheter samt att tillföras eventuella pågående ärenden hos oss. Du har rätt att en gång per år efter skriftlig och egenhändigt undertecknad förfrågan erhålla ett utdrag avseende vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Skulle du finna att någon uppgift är felaktig kan du kontakta oss för rättelse.