09 23134850

Har du fått ett brev från oss?

Om du har frågor eller klagomål kan du använda det här formuläret eller ringa 09 2313 4850. Om du vill betala av din skuld kan du göra det via Plan & Pay.

Juridisk hjälp och rådgivning

Anlita oss

Juridisk hjälp och rådgivning

Med hjälp av vår juridiska avdelning kan du reda ut eventuella tvister som kan uppstå i era fodringar och vid behov används omfattande rättegångsprocesser och eventuella förlikningsförhandlingar och överenskommelser. Vår juridiska avdelning sköter också andra rättsliga uppdrag på kundens vägnar vid kundens behov.

Till toppen av sidan