09 23134850

Har du fått ett brev från oss?

Om du har frågor eller klagomål kan du använda det här formuläret eller ringa 09 2313 4850. Om du vill betala av din skuld kan du göra det via Plan & Pay.

Om Alektum Group

Anlita oss

Om Alektum Group

Alektum Group är ett familjeägt företag som erbjuder inkasso- och tillhörande service. Genom en unik kombination av innovativa tjänster och produkter stödjer vi våra kunder med tillförlitlig information och juridisk expertis genom hela den finansiella processen så att de kan hitta rätt kunder, förbättra sin likviditet, effektivisera sin fakturaadministration och minska sina kreditrisker. Vi tror på långsiktigt partnerskap genom nära samarbete, skräddarsydda lösningar och taktfull dialog med kundens kund. Att samarbeta med oss ska alltid vara enkelt och effektivt – rätt lösningar vid rätt tidpunkt för rätt resultat.

Alektum Group har varit verksamma sedan 1992 då vi startade som renodlat inkassoföretag. Vi bedriver i dag verksamhet på 16 europeiska marknader, har cirka 500 anställda och omsätter över 700 miljoner kronor.

Ett Alektum Group

Vi har hela tiden varit övertygade om värdet av en sammanhållen process och en unik kombination av produkter och tjänster. 2015 slog vi därför ihop 28 mindre bolag till ett Alektum Group och därmed kan vi i dag stödja våra kunder och partners genom hela den finansiella processen. Med Alektum Group som partner inom inkasso och tillhörande service kan du utveckla dina affärsrelationer. Vi hjälper dig att hitta rätt kunder, förbättra din likviditet, effektivisera din fakturaadministration och minska dina kreditrisker. Det är möjligt tack vare en tydligt definierad värdekedja som inkluderar juridisk rådgivning, ledande informationstjänster samt effektiva finansiella lösningar och fordringsköp. Vi delar dina mål och stöttar dina affärer så att du kan behålla och bevara relationen med dina kunder.

Att samarbeta med oss ska alltid vara enkelt och effektivt – rätt lösningar vid rätt tidpunkt för rätt resultat.

Mer information om Alektum Group

Till toppen av sidan