Bakgrunden är ett begränsat antal klagomål från gäldenärer. Vi anser att byråns beslut är felaktigt och kommer att överklaga det.

Alektum-koncernen är verksam i en bransch där tillit och regelefterlevnad är avgörande. Vi vet också att detta är mycket viktigt för våra kunder och gäldenärer och tar därför situationen i Finland på största allvar. Just nu arbetar vi med att hitta en lösning så snart som möjligt och återkommer med uppdaterad information när sådan finns.

Du som är kund till Alektum, tveka inte att kontakta din personliga kundkontakt vid eventuella frågor.

För andra hänvändelser kontakta:

Moa Tyborn, SVP Communication and Marketing
Moa.Tyborn@alektumgroup.com, +46 739 22 23 46